A Miskolc Holding Zrt. szervezetén belül az projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat a Projektirányítási Igazgatóság látja el, együttműködve a vállalat többi Igazgatóságával.

A Projektirányítási Igazgatóság élén a Projektirányítási Igazgató áll, aki a vezérigazgatónak közvetlenül alárendelten végzi tevékenységét. A Projektirányítási Igazgató közvetlen irányításával látja el tevékenységét a Projektirányítási asszisztens, a Nemzetközi Projektek, a Hazai Projektek szervezete, a Projekt PR és kommunikációs munkatárs, a Projekt pénzügyi menedzser és Projekt kontroller.

A Nemzetközi projektek és Hazai Projektek:

A Nemzetközi projektek szervezte élén a Nemzetközi projekt vezető projektmenedzser áll, aki ellátja a Projektirányítási Igazgató által kiadott feladatok koordinálását a szervezeti egységen belül. Irányítja a Nemzetközi projekt projektmenedzser és Nemzetközi projekt projektasszisztens munkáját.

A Hazai projektek szervezete élén a Hazai projekt vezető projektmenedzser áll, aki ellátja a Projektirányítási Igazgató által kiadott feladatok koordinálását a szervezeti egységen belül. Irányítja a Hazai projekt projektmenedzser és Hazai projekt projektasszisztens munkáját.

A Nemzetközi projektek és Hazai Projektek szervezetének feladat és hatásköre:

 • Hazai és nemzetközi projektekben való részvétel, illetve az ehhez kapcsolódó projektmenedzsment feladatok ellátása, így különösen:
  • Partnertalálkozók szervezése
  • Partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás
  • A partnerek gyakorlatainak megismerése, azok átvételére vonatkozó javaslattétel
  • A projekt elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása és koordinálása, valamint azok aktuális helyzetéről adatbázis készítése és folyamatos frissítése
 • Miskolc Város gazdaságfejlesztési feladatainak megvalósításában való részvétel, projektek létrejötte érdekében végzett feladatok ellátása
 • A projektekhez kapcsolódó általános ügyintézési feladatok ellátása
 • Egyéb, a szakmai tevékenységi  körbe tartozó feladatok elvégzése

A Projekt pénzügyi menedzser:

A Projekt pénzügyi menedzser közvetlenül a Projektirányítási Igazgatónak alárendelten végzi munkáját.

A Projekt pénzügyi menedzser feladatai:

 • A projektekkel kapcsolatos kifizetési kérelmeket, előlegigényléseket, elszámolásokat és kapcsolódó hiánypótlásokat összeállítja és előterjeszti a Közreműködő Szervezet felé.
 • A projektmenedzserekkel közreműködve adatszolgáltatásokat, kimutatásokat készít.
 • Jelzi a projektmenedzsernek a támogatási szerződésmódosítás szükségességét.
 • Kapcsolatot tart a partnerekkel és a Közreműködő Szervezetekkel.
 • Nyomon követi a Polgármesteri Hivatal projektekkel kapcsolatos kifizetéseit és a szerződéskötések folyamatát.
 • Ellátja az ügyvezető vagy a vezető projektmenedzser által rábízott egyéb feladatokat.

Projekt kontroller:

A Projekt kontroller közvetlenül a Projektirányítási Igazgatónak alárendelten végzi munkáját.

A Projekt kontroller feladatai:

 • A szervezeti folyamatokban mérési pontok kijelölése, a mérési módszerek és azok eszközeinek meghatározása
 • a mérési módszerek megfelelőségének, pontosságának ellenőrzése
 • a vezető projektmenedzserekkel együtt részvétel a projekt beszámolási rendszer kialakításában, irányításában, a folyamatok ellenőrzésében és elemzésében
 • az elemzések, értékelések alapján kapott következtetések beépítése a beszámolókba, jelentésekbe
 • adatszolgáltatások, statisztikai kimutatások összeállítása, folyamatos aktualizálása
 • vezetői jelentések készítése
 • kockázatelemzés végzése
 • visszamérés (eltéréselemzés): a terv és tény adatbázis-gyűjtés, terv-tény eltérések ok-okozati összefüggéseinek számszerű- és helyzet leírása
 • beszámoló rendszer működtetése
 • kapcsolattartás az önkormányzattal, a projektek Közreműködő Szervezeteivel
 • ellátja továbbá az ügyvezető vagy a vezető projektmenedzser által rábízott egyéb feladatokat.

Projekt PR és Kommunikációs munkatárs:

A Projekt PR és Kommunikációs munkatárs közvetlenül a Projektirányítási Igazgatónak alárendelten végzi munkáját.

A Projekt PR és Kommunikációs munkatárs feladatai:

 • közreműködik a Társaság honlapjának kialakításában, az aktuális tartalmak feltöltésében, különös tekintettel a szakterületet érintő projektek vonatkozásában
 • közreműködik a nyilvános adatok honlapon történő közzétételében,
 • közreműködik a társaság által menedzselt projektekben,
 • kapcsolatot tart a projektek lebonyolításába bevont szakemberekkel,
 • közreműködik a szakmai egyeztetéseken, fejlesztési irányok meghatározásában, projektek szakmai koncepciójának elkészítésében.